Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Anmälan av inkomna motioner

 1. Motion av Marianne Berntsson (D) om utredning av obstruktiv sömnapné ska omfattas av vårdgarantin.

 2. Motion av Monica Djurner (V) om regional koldioxidbudget.

 3. Motion av Ann-Christine Andersson (S) med flera om diabetes och fotvård.

 4. Motion av Louise Åsenfors (S) och Bijan Zainali (S) om att upphandla fossilfri drivmedel utan palmolja.

 5. Motion av Louise Åsenfors (S) om ett tydligare och utvecklat regionarbete för att motverka människohandel.

 6. Motion av Michael Melby (S) och Janette Olsson (S) om uppdrag för att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa.

 7. Motion av Joakim Rosdahl (D) om flexibelt dagperiodkort på Västtrafik.

 8. Motion av Anders Strand (SD) om att avsluta linbaneprojektet centrum, Järntorget, Wieselgrensplatsen.

 9. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Anders Strand (SD) om att utveckla Bohusbanan.

 10. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om avgiftsfria broddar.

 11. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) om borttagande av dolda nummer.

 12. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Bo Antonsson (SD) om debitering och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök.

 13. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om förebyggande fotvård för patienter med diabetes.

 14. Motion av Johan Johansson (SD) om förebyggande hörselvård.

 15. Motion av Helene Granbom Angerheim (SD) om trygghetsskapande åtgärd i kollektivtrafiken i Västra Götaland.

 16. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att höja undersköterskornas grundlönenivå.

 17. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om Vårdval Geriatrik.

 18. Motion av Eva Olofsson (V) med flera om rutiner för att hantera kränkningar från patient eller närstående.
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och