Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Bo Antonsson (SD) om att intensifiera arbetet mot beroende av bemanningsföretag

Heikki Klaavuniemi (SD) och Bo Antonsson (SD) har i en motion från november 2018 föreslagit att regionfullmäktige höjer karenstiden från 6 till 12 månader för vårdpersonal som säger upp sig från anställning i Västra Götalandsregionen (VGR) och tar anställning i ett bemanningsföretag och sedan genom det återgår till arbete i VGR.

Koncernkontorets sammanfattade bedömning är att motionen är besvarad eftersom syftet redan är uppnått i och med det arbete som gjorts inom ramen för projektet Oberoende av inhyrd personal.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och