Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 18-20

18. Anmälan av inkomna motioner (14:59)

  1. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Ove Berlin (SD) om att inrätta en regional ambulansorganisation i Västra Götalandsregionen.
  2. Motion av Johanna Johansson (SD) om förbud mot maskering i regionens lokaler.
  3. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om att regionen skall sluta med omskärelse av pojkar som görs av andra än medicinska skäl.
  4. Motion av Ann-Christine Andersson (S) och Karin Greenberg Gelotte (S) Fungerar kontrollen av vårdgivare med taxeavtal?
  5. Motion av Bijan Zainali (S) med flera om nya insatser för att rena Västerhavet.
  6. Motion av Eva Olofsson (V) och Carina Örgård (V) om en visselblåsarfunktion i Västra Götalandsregionen.

19. Anmälningsärenden (14:59)

20. Valärenden (15:03)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och