Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Karin Engdahl (S) med flera om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Prideaktiviteter

15. Bifall av S-motion om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Prideaktiviteter (14:33)

Karin Engdahl (S) med flera föreslår i motion att det påbörjas en utredning med uppgift att ta fram regler för hur Västra Götalandsregionen (VGR) ska bidra finansiellt och medverka i de Prideaktiviteter som anordnas i Västra Götaland.

Motionärerna poängterar det positiva av Pride i Västra Götaland, men efterlyser att ett antal praktiska frågor reds ut för att säkerställa att Prideaktiviteter sker på fler platser än i Göteborg. Motionärerna vill veta på vilket sätt VGR ska medverka i Pride utanför Göteborg, hur VGR ska delta i finansieringen och vilken nämnd som ska finansiera.

Kommittén för mänskliga rättigheter och kulturnämnden har yttrat sig över motionen. Båda föreslår bifall, bland annat eftersom de mänskliga rättigheterna för hbtq-personer kan främjas genom Pride och att en utredning kan ge svar på hur VGR kan bidra till att dessa rättigheter uppfylls.

Regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå regler för hur VGR ska bidra finansiellt och medverka i de Prideaktiviteter som anordnas i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och