Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

10. Samarbete mellan VGR och kommuner i Västra Götaland kring personer med spelmissbruk (13:31)

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. De nya reglerna innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med spelmissbruk eller spelberoende.

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om personer med missbruk och beroende regleras i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet till 21 december 2020. Förslaget innebär att överenskommelsen kompletteras så även personer med spelmissbruk eller spelberoende omfattas.

Regionfullmäktige godkänner förslaget om komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och