Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Eva Olofsson (V) med flera om att Västtrafik ska köra kollektivtrafik i egen regi

17. Avslag för V-motion om att Västtrafik ska köra kollektivtrafik i egen regi (14:57)

Eva Olofsson (V), med flera, föreslår i motion att Västtrafik ställer om från att upphandla kollektivtrafik till att köra trafiken i egen regi. Motionärerna föreslår också och att en utredning görs som har inriktningen för hur Västtrafik kan börja övergången till att i framtiden köra kollektivtrafiken i egen regi.

Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik har yttrat sig i ärendet. De föreslår att motionen avslås eftersom regionfullmäktige redan fastställt en välfungerande modell för hur kollektivtrafiken finansieras och upphandlas. Att gå över till egen regi innebär ett systemskifte och en utredning borde föregås av att det finns tydliga problem med dagens system, vilket vare sig Koncernkontoret eller Västtrafik bedömer som aktuellt i Västra Götaland.

Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag
V resererar sig

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och