Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Höjning av högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård

9. Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård höjs 1 juni (13:27)

Prisbasbeloppet har förändrats. Därför beslutar regionfullmäktige att höja taket i högkostnadsskyddet med 50 kronor, till 1 150 kronor. Från den första juni 2019 kommer 1 150 kronor att vara det högsta belopp som en enskild ska betala i avgift för öppen hälso- och sjukvård.

Regionfullmäktige upphäver tidigare beslut att bemyndiga regionstyrelsen att besluta om höjningar av högkostnadsskyddets tak och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen istället bemyndigas att besluta om höjning av högkostnadsskyddets för att följa framtida förändringar av prisbasbeloppet.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och