Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Utvärdering av Västra Götalandsregionens klimatväxlingsprogram

Västra Götalandsregionens (VGR:s) program för klimatväxling innebär att en klimatavgift läggs på resor med privat bil och flyg. Pengarna används till att genomföra åtgärder som främjar ett hållbart resande bland VGR:s anställda och politiker.

Miljönämnden har haft i uppdrag att följa upp och redovisa effekterna av programmet efter två år. Utvärderingen visar på brister och styrkor med programmet för klimatväxling:

Styrkor:

  • en ökad kunskapsspridning kring hållbart resande
  • incitament och alternativ till ändrade resvanor

Svagheter:

  • klimatavgiften är inte tillräckligt stor för att ha en styrande effekt
  • rimliga resealternativ finns inte alltid
  • utformningen begränsar genomförandet av mer långsiktiga åtgärder och projekt eftersom intäkterna bör förbrukas inom samma år

Resultaten av utvärderingen kommer att utredas vidare tillsammans med förvaltningar och bolag. Regionfullmäktige noterar utvärderingen.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och