Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information

 • Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 29 januari 2019 på Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg
 • Tider

  • Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
  • Klockan 09.30 - Sammanträdet startar
  • Under dagen så kommer Folkhälsopriset 2018 att delas ut

  Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

  Beslutsärenden

  1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  2. Frågestund

  3. Interpellation av Andreas Hektor (S) om Framtidens vårdinformationssystem (FVM) och kommunernas journaler

  4. Interpellation av Cecilia Dalman Eek (S) om situationen på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

  5. Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om att säkerställa en god och säker vård för Åmålsborna

  6. Interpellation av Eva Olofsson (V) om personalens deltagande i den offentliga debatten

  7. Kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023

  8. Utvärdering av Västra Götalandsregionens klimatväxlingsprogram

  9. Höjning av högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård

  10. Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk

  11. Hemställan om regionstyrelsens godkännande av upplösning av obeskattade reserver

  12. Fortsatt driftform för Sahlgrenska International Care AB

  13. Plan för verksamhet och ekonomi 2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  14. Uppgiftsbeskrivning och arbetsformer för regionfullmäktiges beredning för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen

  15. Motion av Karin Engdahl (S) med flera om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Prideaktiviteter

  16. Motion av Karin Engdahl (S) om funktion för tandemrekrytering

  17. Motion av Eva Olofsson (V) med flera om att Västtrafik ska köra kollektivtrafik i egen regi

  18. Anmälan av inkomna motioner

  19. Anmälningsärenden
  Mer information kring handlingarna finner du här!
  Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
  © Radio Falköping
  och