Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Anmälan av inkomna motioner

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om införande av HPV-vaccin för pojkar.
 • Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Bo Antonsson (SD) om att intensifiera arbetet mot beroendet av bemanningsföretag.

 • Motion av Håkan Lösnitz (SD) om nyckeltal för VGR:s vårdinrättningar.

 • Motion av Bijan Zainali (S) och Michael Melby (S) om regional sammanhållningspolitik.

 • Motion av Janette Olsson (S) med flera om rutiner för vård vid samsjuklighet med psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik.

 • Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att etablera fler familjecentraler i Västra Götalandsregionen.

 • Motion av Michael Melby (S) med flera om att etablera fler mottagningar för unga vuxna i Västra Götalandsregionen.

 • Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att införa avgiftsfria läkar- och psykologbesök på ungdomsmottagningarna.

 • Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om införande av ett PSA-provprogram i Västra Götalandsregionen.

 • Motion av Linnéa Wall (S) med flera om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år.

 • Motion av Jim Aleberg (S) med flera om en långsiktig beredskap för konjunktursvängningar.

 • Motion av Jim Aleberg (S) och Claes Redberg (S) om att införa avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralerna för alla över 65 år.

 • Motion av Janette Olsson (S) med flera om handlingsplan för konkurrenskraftiga grundlöner i sjukvården.

 • Motion av Alex Bergström (S) med flera om ungdomsrabatt i kollektivtrafiken.

 • Motion av Helén Eliasson (S) med flera om kollektivavtal vid upphandling.

 • Motion av Janette Olsson (S) med flera om regiongemensamt arbete för hälsofrämjande scheman i sjukvården.

 • Motion av Janette Olsson (S) med flera om stärkt roll för servicemedarbetare.

 • Motion av Eva Olofsson med flera (V) om införande av avgiftsfritt influensavaccin.
 • Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
  © Radio Falköping
  och