Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om att införa EVI-modellen i Västra Götalandsregionen

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från maj 2018 föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att analysera EVI-modellen samt att implementera EVI-modellen i Västra Götalandsregionen (VGR).

Då det inom VGR finns en pågående EVI-pilot, på BUP i Skaraborg, bedöms det lämpligt att denna genomförs och utvärderas innan ställningstagande till eventuellt införande.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och