Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om prioritering av framtida järnvägssatsningar inom Målbild Tåg 2035

Lena Malm (S), med flera, har i en motion uttryckt att det behövs prioriteringar inom Målbild Tåg 2035 för att kunna visa på en stegvis utbyggnad av tågsystemet. För att Västra Götalandsregionen (VGR) ska vara väl förberedd inför kommande revidering av nationell infrastrukturplan föreslås att VGR bör göra en tydlig prioritering av i vilken ordning och med vilka ambitionsnivåer, som satsningarna på järnvägar bör ske.

Koncernkontoret konstaterar att motionens förslag ligger i linje med kollektivtrafiknämndens beslut från februari 2018, om att avsätta medel för prioritering av Målbild tåg 2035, delmål 2028.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till beslut i kollektivtrafiknämnden i februari 2018.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och