Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om att slopa patientavgifter vid utbrott av smittsamma sjukdomar

Heikki Klaavuniemi (SD), med flera, har i en motion från januari 2018 föreslagit att patientavgifterna slopas vid uppsökande av digital- och telefonvårdkontakt för smittdiagnos, när utbrott av smittsamma sjukdomar konstaterats. Motionärerna menar att med detta förslag kan tillströmningen av patienter med smittsamma sjukdomar till vårdinrättningar minska, där de annars kan utgöra en fara och smittorisk för andra patienter.

Remissinstanserna har föreslagit att motionen avslås. Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfria läkemedel och besök för undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar. Detta gäller även för digitala vårdkontakter. Det är avgiftsfritt för barn och ungdomar till och med 19 år samt för personer fyllda 85 år. Idag sker större delen av kontakten med vården per telefon vid utbrott av smittsamma sjukdomar och det är gratis för invånarna.

Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och