Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om att införa tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen

Magnus Harjapää (SD) har i en motion från april 2018 föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att snarast skapa förutsättningar för att införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos personer mellan 60 - 74 år.

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) pågår en utredning om förutsättningar för införande av tarmcancerscreening i VGR, utifrån den nationella utredningen om införande av allmän tarmcancerscreening som släpptes 2017. När utredningen är klar kommer den att presenteras för hälso- och sjukvårdsstyrelsen med eventuella förslag till fortsatta åtgärder.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och