Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 27 november 2018 på Quality Hotell, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

 • Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
 • Klockan 09.30 - Sammanträdet startar
 • Klockan 13.00 - Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2018

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

 2. Frågestund

 3. Interpellation av Jan Alexandersson (V) om Västra Götalandsregionens samarbete med civilsamhället

 4. Interpellation av Monica Djurner (V) om befolkningens rätt till vård

 5. Delårsrapport augusti 2018 Västra Götalandsregionen

 6. Fastställande av budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021 för Västra Götalandsregionen

 7. Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

 8. Västtrafik AB köp av 15 procent av Göteborgs Spårvägar AB

 9. Västra Götalandsregionens köp av Fastighetsbolaget Rantorget AB

 10. Avtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad om miljöansvaret inom spårvagnsdepåerna Rantorget, Majorna och Slottsskogen

 11. Nytt samverkansavtal för Stadstrafikforum i Göteborg, Mölndal och Partille

 12. Program Högsbo specialistsjukhus

 13. Utbetalning av partistöd för 2019

 14. Reglementen för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård och styrelsen för sjukhusen i väst samt justeringar i regionstyrelsens reglemente

 15. Policy för säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen 2019-2023

 16. Digitalt först - nämnd- och styrelsemöten utan pappershandlingar

 17. Svar på hemställan om museiverksamhet på Skaraborgs sjukhus

 18. Hantering av allmänna handlingar med anledning av ny politisk organisation

 19. Överlämnande av allmänna handlingar från styrelsen för Alingsås lasarett till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

 20. Motion av Eva Olofsson (V) med flera om handlingsplan för att säkra tillgången på allmänläkare i Västra Götalandsregionen

 21. Motion av Hanne Jensen (S) om prehospital psykiatrisk resurs genom införande av psykiatriambulans

 22. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att slopa patientavgifter vid utbrott av smittsamma sjukdomar

 23. Motion av Egon Frid (V) om att parkeringsavgifter ska ingå i ersättning för sjukresor

 24. Motion av Karin Engdahl (S) med flera om gratifikationssystem för Närhälsans vårdcentraler

 25. Motion av Lena Malm (S) med flera om prioritering av framtida järnvägssatsningar inom Målbild Tåg 2035

 26. Motion av Magnus Harjapää (SD) om att införa tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen

 27. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att införa EVI-modellen i Västra Götalandsregionen

 28. Anmälan av inkomna motioner

 29. Anmälningsärenden

 30. Valärenden
Mer information kring handlingarna finner du här!
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och