Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Frågestund

  1. Fråga från Eva Olofsson (V) till vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tony Johansson (MP) om sommarsituationen och vårdplatser.

  2. Fråga från Håkan Lösnitz (SD) till ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tony Johansson (MP) om målen inom cancervården.

  3. Fråga från Matz Dovstrand (SD) till ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Jonas Andersson (L) om kompetens och behandling av nackskador.

  4. Fråga från Jan Alexandersson (V) till ordförande i styrelsen för Västtrafik AB Lars Holmin (M) om sjukresor och färdtjänst.

  5. Frågan från Håkan Linnarsson (S) till ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt (M) om SU:s vårdgaranti.

  6. Fråga från Annica Erlandsson (S) till ordförande i styrelsen för NU-sjukvården Marit Hesse (M) om NU-sjukvårdens möjligheter att uppfylla vårdgarantin. Bordlades på grund av sjukdom.

  7. Fråga från Janette Olsson (S) till ordförande i styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Staffan Setterberg (KD) om ekonomi och verksamhet i balans för Kungälvs sjukhus.

  8. Fråga från Jim Aleberg (S) till vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tony Johansson (MP) om jämlik sjukvård.

  9. Fråga från Christer Ahlén (S) till ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus Ulla-Britt Hagström (L) om SkaS vårdgaranti.

  10. Fråga från Carina Örgård (V) till psykiatriberedningens ordförande Monica Selin (KD), om åldersuppskrivningar.
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och