Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 21-23

21. Anmälan av inkomna motioner (15:19)

  1. Motion av Carina Örgård (V) och Eva Olofsson (V) om stärkt psykiatrisk vård för unga vuxna i hela Västra Götaland.
  2. Motion av Roland Wanner (MP) om fortsatt satsning på OB-ersättningar inom Västra Götalandsregionen.
  3. Motion av Nicklas Attefjord (MP) med flera om en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska - från mödravård till förlossning.
  4. Motion av Janette Olsson (S) och Jim Aleberg (S) om utbildning för att medvetandegöra personal om patienters upplevda kränkning.

22. Anmälningsärenden

 

23. Valärenden

- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Valärenden - Valberedningens förslag till val (15:20)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och