Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om att utreda självvald inläggning vid psykiatrisk sjukdom

20. Motion av Janette Olsson (S) om att utreda självvald inläggning vid psykiatrisk sjukdom är besvarad (15:12)

Janette Olsson (S) föreslog i en motion från augusti 2017 att Västra Götalandsregionen (VGR) bör undersöka om metoden självvald inläggning för psykossjukdomar kan användas som ett komplement till den ordinarie psykiatriska vården.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Primärvårdsstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus har föreslagit att det systematiska införandet som finns för gruppen patienter med självskadebeteende bör avvaktas innan man påskyndar införandet för fler patientgrupper. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen är besvarad genom de aktiviteter som redan pågår inom psykiatrin i VGR.

Beslut: enligt förslag
Reservation mot beslutet från S

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och