Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om litteraturläsning som komplement

18. Motion av Alex Bergström (S) med flera om litteraturläsning som komplement är besvarad (14:56)

Alex Bergström (S) och Håkan Linnarsson (S) föreslog i en motion från april 2017 att Västra Götalandsregionen ska erbjuda biblioterapi genom litteraturläsning som komplement till traditionell medicinsk behandling. Och att forskning ska utvärdera effekterna av metoden.

Samtliga instanser har ställt sig positiva till motionens intentioner och har hänvisat till redan pågående arbete i regionen. FoU-beredningen har beställt en HTA-analys i augusti 2017 och återrapportering av denna beräknades till våren 2018. Motionen är mot denna bakgrund besvarad.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och