Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om Västra Götalandsregionen som attraktiv och levande kulturregion

17. Motion av Anne-Charlotte Karlsson (S) om Västra Götalandsregionen som attraktiv och levande kulturregion är besvarad (14:53)

I april 2017 inkom Anne-Charlotte Karlsson (S) med en motion om Västra Götalandsregionen som attraktiv och levande kulturregion. Motionären vill stärka villkoren för regionens kulturarbetare genom ökade ekonomiska satsningar, fler arbetsplatser, mer stabila anställningsformer samt kompetensförsörjning och fortbildning.

Mot bakgrund av inkomna remissvar gör koncernstab HR bedömningen att motionen ska anses besvarad. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och