Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Översyn av policy och riktlinjer för föreningsbidrag, ekonomiskt stöd till det civila samhället

Regionfullmäktige beslutar om en ny policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället. De största förändringarna jämfört med tidigare policy är en breddning av vilka som kan erhålla ekonomiskt stöd. Det innebär en koppling till nationella styrdokument, samt en koppling till Västra Götalandsregionens olika relevanta och aktuella styrdokument inom välfärdsutvecklingsområdet.

Att koppla ekonomiskt stöd till det civila samhället med relevanta styrdokument medför en förnyad hantering av stödgivningsprocesserna med ökat behov av dialog, både internt och med det civila samhället. Det behövs också ett uppdaterat och väl utformat uppföljnings- och granskningssystem, som kan utformas i regionövergripande riktlinjer.

Regionfullmäktige beslutar att:

  • anta policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället
  • att uppdra åt regionstyrelsen att utforma regionövergripande riktlinjer för tillämpningen av policyn som vägledning för stödgivande nämnder.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och