Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information

Se dag två här.

Klockan 09.00 på måndag startar sändningen från Regionfullmäktige med en genomgång av ärendelistan, mötet startar sedan 09:30.

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

 2. Frågestund

 3. Budget 2019

 4. Budget 2019 - Revisorskollegiets budgetäskande 2019

 5. Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 - beslut om fastställande av planen

 6. Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Vårdcentral

 7. Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Rehab

 8. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen mandatperioden 2018-2022

 9. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2019

 10. Arkivmyndighet för stiftelsen Bohusläns museum

 11. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus

 12. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling och Svensk Luftambulans och information om kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

 13. Huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg

 14. Samarbetsavtal med Göteborgs stad om spårvagnsdepå Ringön

 15. Anmälan av inkomna motioner

 16. Anmälningsärenden

 17. Valärenden

Information den 19 juni kl. 13.15

A. Utdelning av regionens kulturpris 2018Handlingar för mötet finner du här.
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och