Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Frågestund

  • Fråga från Ann-Christine Andersson (S) till ordföranden för Sahlgrenska universitetssjukhuset om handlingsplan om att säkra mammografin vid SU.

  • Fråga från Christer Ahlén (S) till ordförande i beredningen för hållbar utveckling (BHU) om kommunernas roll i klimat- och miljöpolitiken.

  • Fråga från Kerstin Brunnström (S) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg om regionens medverkan i bildande av familjecentraler i Göteborg.

  • Fråga från Jan Alexandersson (V) till ordförande i kollektivtrafiknämnden om sommarlovskort för ungdomar.

  • Fråga från Eva Olofsson (V) till ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen om neurologipatienter.

  • Fråga från Eva Olofsson (V) till ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen om långa köer till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och