Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Anders Strand (SD) om fossilfritt förnybart flygbränsle

Anders Strand (SD) föreslår i en motion att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt med målsättning att få nya fossilfria lösningar och en hållbar produktion av fossilfritt förnybart flygbränsle i Västra Götalandsregionen.

Motionen har skickats på remiss till regionutvecklingsnämnden som lyfter att nämnden redan idag har möjlighet att stödja idéer om att utveckla flygbränslet genom handlingsprogrammet för hållbara transporter 2017-2020 och handlingsprogrammet för energi och bioinnovation 2017-2020. Initiativ för utveckling bör komma från branschen eller projektarenor knutna till branschen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag 

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och