Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Marjan Garmroudi med flera (V) om kombinationsbiljetter Kulturevenemang - Kollektivtrafik

Marjan Garmroudi (V) med flera föreslår en utredning om biljetter som kombinerar kulturupplevelser med avgiftsfri kollektivtrafik. Specifikt nämns GöteborgsOperan och Göteborgs symfoniorkester, där avgiftsfri kollektivtrafik föreslås kombineras med biljett till föreställning för att sänka tröskeln för långväga publik.

Remissinstanserna hänvisar till studier som visar att kollektiva resmöjligheter och information om dem har större betydelse än priset. Kostnaden för resan är också försumbar jämfört med biljettpriset till föreställningar på de institutioner som särskilt lyfts i motionen. Dessutom har Västtrafik redan uppdraget att göra det möjligt med tredjepartsförsäljning som en del av en tjänst och på så sätt underlätta resor till exempelvis kulturevenemang.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till pågående arbete och tidigare studier och utredningar.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och