Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Lena Malm (S) och Claes Redberg (S) Stöd utvecklingen av vattenbruk i Västra Götaland

Lena Malm (S) och Claes Redberg (S) har i en motion föreslagit att utveckla stöd för vattenbruk och ge regionutvecklingsnämnden och miljönämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd av vattenbruk.

Västra Götalandsregionen stödjer sedan flera år utvecklingen av vattenbruk. För närvarande kanaliseras stödet främst genom handlingsprogrammet för hållbara maritima näringar 2016-2019. Programmet har en tydlig miljöprofil och omfattar vattenbruk i både salt- och sötvatten. Nyare former av vattenbruk, såsom fiskodling på land i mer eller mindre slutna system, faller ämnesmässigt även inom programmet för livsmedel och gröna näringar 2017-2020. Enskilda aktörer inom vattenbruksnäringen kan dessutom ta del av regionala företagsstöd såsom såddfinansiering, konsultcheck, investeringsbidrag och FoU-kort.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till pågående arbete.
Kristina Jonäng (C) och Tina Ehn (MP) yrkade på att motionen istället ska anses besvarad med samma motivering.

Beslut: enligt justerat förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och