Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Karin Engdahl (S) om att utreda möjligheten att införa stipendium till omvårdnadsprogramselever

Karin Engdahl (S) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder möjligheten att dela ut stipendium till omvårdnadsprogramselever som en åtgärd för att få fler utbildade undersköterskor.

Vid utvärderingar har man inte sett någon ökning av intresset för att söka omvårdnadsprogrammet kopplat till stipendium.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och