Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Egon Frid (V) och Jessica Wetterling (V) om service och inom- och utomhusmiljö vid våra resecentrum

Motionärerna Egon Frid (V) och Jessica Wetterling (V) föreslår i motion till regionfullmäktige att Västtrafik AB ska få i uppdrag att dels kartlägga service och miljö vid våra resecentrum dels att Västtrafik AB ska använda kartläggningen som underlag för åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar.

Motionärerna ger exempel på resecentrum där åtgärder behövs för att förbättra miljön och servicen och framhåller att det finns risk för att olika åtgärder faller mellan stolarna då det är flera aktörer involverade. Västtrafik AB ger i sitt yttrande exempel på hur arbetet med löpande underhåll, dialog kring driftsfrågor och uppföljning av kundundersökningar genomförs och anser att motionen är besvarad.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
V reserverade sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och