Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Matz Dovstrand (SD) om personalbostäder som hjälper Västra Götalandsregionen att rekrytera personal inom vårdyrken

Matz Dovstrand (SD) föreslår i en motion uppdra till berörda nämnder att utreda hur ett program för att erbjuda personalbostäder för ny personal inom Västra Götalandsregionen (VGR) skulle kunna utformas. I motionen föreslås att VGR skulle kunna bygga personalbostäder i egen regi, samt etablera ett samarbete med hyresvärdar inom kommuner i regionen. Syftet är att stärka Västra Götaland som arbetsmarknadsregion och underlätta vid rekrytering av nya medarbetare.

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett koncept som underlättar vid utlandsrekryteringar och svårrekryterade yrkesgrupper. Närhälsan anser att det är en nationell brist på specialistkompetens och vill heller inte vara en aktör på bostadsmarknaden.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och