Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Lena Hult (S) och Karin Engdahl (S) om att inrätta ett regionalt barnrättsforum

Motionärerna Lena Hult (S) och Karin Engdahl (S) föreslår att regionfullmäktige fattar beslut om att inrätta ett regionalt barnrättsforum inom ramen för kommittén för mänskliga rättigheters uppdrag. Tanken är att arbetet med att tillgodose barnets mänskliga rättigheter stärks ytterligare.

Kommittén för mänskliga rättigheter ställer sig positiv till intentionerna i motionen, men anser att intentionerna redan ingår i det ordinarie uppdraget och konstaterar därför att motionen ska avslås.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och