Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

Ledningen för Tolkförmedling Väst har efter samrådsförfarande i medlemskommunerna, beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Den har arbetas fram till följd av ny kommunallag samt för att ge nya medlemmar möjlighet att gå med i förbundet.

I den nya förbundsordningen ges också ledningen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. I övrigt är ändringarna av strukturell och redaktionell karaktär.

Tolkförmedling Väst har 29 medlemmar - Västra Götalandsregionen och 28 kommuner. Tolkförmedling Väst har öppnat för att ta in nya medlemmar och 12 kommuner har ansökt om att gå med i förbundet.

Regionfullmäktige föreslås godkänna ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och