Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Lena Hult (S) och Michael Melby (S) om att etablera folktandvården på familjecentraler

Lena Hult (S) med flera föreslår i en motion att folktandvården ska ges förutsättningar att etableras på fler familjecentraler.

Samtliga remissinstanser bedömer att det redan finns förutsättningar för folktandvården att etableras på familjecentraler.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och