Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Eva Olofsson med flera (V) om vård till papperslösa på samma villkor

35. Gällande lagstiftning om vård för papperslösa ska följas - motion avslås (18:10)

Eva Olofsson med flera (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska erbjuda asylsökande och vissa papperslösa vård på samma villkor som svenska medborgare.

Remissinstanserna var eniga - gällande lagstiftning om vård och tandvård till asylsökande och papperslösa ska följas. Regionfullmäktige föreslås därför avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och