Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Carina Örgård med flera (V) om permanentning av barnskyddsteamets verksamhet

29. Motion om permanentning av barnskyddsteamets verksamhet är besvarad (16:48)

Carina Örgård (V) med flera har i en motion från juni 2016 föreslagit att barnskyddsteamets verksamhet permanentas. Motionärerna föreslår också att en utredning om det bör etableras fler team lokalt i regionen med barnskyddsteamet som kunskapscentrum genomförs.

Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att finansiera barnskyddsteamets verksamhet till och med 2019. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag att under 2018 utvärdera verksamheten och lämna förslag till fortsatt struktur och organisatorisk tillhörighet för Barnskyddsteamet.

Regionfullmäktige föreslås därför besluta att motionen ska anses besvarad.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och