Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Avsiktsförklaring om spårvägen inom Göteborgs stad

21. Avsiktsförklaring med Göteborgs stad avseende organisering av spårvägstrafiken (16:26)

En god kollektivtrafik är en viktig del av utvecklingen av Göteborg och Västra Götalandsregionen (VGR). Där är spårvagnstrafiken det största trafikslaget. VGR betalar sedan 2012 samtliga kostnader för spårvagnstrafiken i Göteborg. 

Tanken med avsiktsförklaringen är att VGR via Västtrafik AB köper 15 procent av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB. VGR får då en styrelseplats som är en del av bolagets presidium samt en ersättare i bolagets styrelse.

Dessutom ska VGR enligt avsiktsförklaringen:

  • bli ägare till spårvagnsdepåerna Rantorget, Majorna och Slottsskogen till marknadspris och om samsyn på markvärdet ej kan uppnås så upplåts marken med tomträtt
  • bli ägare till mark på Ringön och uppföra en ny spårvagnsdepå där
  • direkttilldela Göteborgs Spårvägar AB driften av spårvagnstrafiken till och med 2034
  • ingå banavgiftsavtal för spåranläggningen med Göteborgs stad.

Regionfullmäktige föreslås:

  • godkänna förslaget till avsiktsförklaring om organisering av spårvägstrafiken
  • ge regionstyrelsen i uppdrag att göra ett förslag till paraplyavtal med Göteborgs stad med utgångspunkt i avsiktsförklaringen
  • ge regionstyrelsens ordförande uppdraget att underteckna avsiktsförklaringen
  • ge fastighetsnämnden uppdraget att snarast förbereda övertagandet av projekt spårvagnsdepå Ringön.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och