Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Inledande formalia

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 10 april 2018 på Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

 • Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
 • Klockan 09.30 - Sammanträdet startar
 • Klockan 13.00 - Utdelning av miljöstipendium 2018
 • Klockan 13.15 - Trygghet och säkerhet för förtroendevalda
 • Klockan 13.45 - Plenum

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2016-02675

 2. Frågestund
  Diarienummer RS 2016-02127

 3. Interpellation av Aylin Fazelian (S) om kvinnligt företagande i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2018-00283 (bordlagd RF 30 januari)

 4. Interpellation av Jim Aleberg (S) om att göra ett affärsområde av tandreglering
  Diarienummer RS 2018-00287 (bordlagd RF 30 januari)

 5. Interpellation av Alex Bergström (S) om den nya dataskyddsförordningen
  Diarienummer RS 2018-01456

 6. Interpellation av Heikki Klaavuniemi (SD) om Västra Götalandsregionens nyttjande av Skandionkliniken
  Diarienummer RS 2018-01602

 7. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om diabetesvård inom Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2018-01658

 8. Interpellation av Eva Olofsson (V) om att nå jämställda löner i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2018-01660

 9. Interpellation av Janette Olsson (S) om undvikbara vårdskador
  Diarienummer RS 2018-01664

 10. Bokslutsdispositioner 2017
  Diarienummer RS 2018-01070

 11. Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2017
  Diarienummer RS 2018-00315 (separat tryck)
  http://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/ekonomi/arsredovisning/

 12. Revisionsberättelse för 2017 års verksamhet
  Diarienummer RS 2018-00315 (separat tryck)

 13. Patientavgifter vid sprututbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2018-00262

 14. Målbild Koll2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille
  Diarienummer RS 2017-04488 (separat tryck)

 15. Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar
  Diarienummer RS 2017-05097

 16. Policy för Västra Götalandsregionens hantering av internhyra
  Diarienummer RS 2017-05098

 17. Återrapportering av Demokratitorg 2017
  Diarienummer RS 2017-03817

 18. Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022 mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i regionen
  Diarienummer RS 2018-00938

 19. Ersättning för diagnostiktjänster inom Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2017-05479

 20. Förbättrade ersättningsmodeller för delar av allmäntandvård för barn och unga 3-24 år och specialisttandvård för barn och unga 0-24 år
  Diarienummer RS 2018-00135

 21. Avsiktsförklaring om spårvägen inom Göteborgs stad
  Diarienummer RS 2018-00577

 22. Regiongemensam hantering av teknisk utrustning till förtroendevalda
  Diarienummer RS 2017-03233

 23. Skaraborgs sjukhus Skövde, förvärv av del av fastigheten Skövde Ryd
  15:44
  Diarienummer RS 2018-00939

 24. Ny förbundsordning för kliniken för avancerad Strålbehandling
  Diarienummer RS 2017-05113

 25. Regionfullmäktiges riktlinjer för fastställande av folktandvårdens prislista
  Diarienummer RS 2018-00667

 26. Inriktning framtida vårdutbud för sjukhusen i Göteborgområdet
  Diarienummer RS 2017-02304

 27. Utveckling av nytt ersättningssystem för sjukhusen - lika DRG-pris
  Diarienummer RS 2017-00899

 28. Regionalt traumasjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2018-01264

 29. Motion av Carina Örgård med flera (V) om permanentning av barnskyddsteamets verksamhet
  Diarienummer RS 2016-04431

 30. Motion av Michael Melby (S) om cochleaimplantat för vuxna
  Diarienummer RS 2017-00558

 31. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om att inrätta en akut för våldtagna i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2017-01645

 32. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om kortare arbetstid i vården
  Diarienummer RS 2017-00553

 33. Motion av Karin Engdahl med flera (S) om att införa ett chefskörkort för chefer i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2017-01641

 34. Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att höja anslaget till projektet jämställda löner
  Diarienummer RS 2017-02449

 35. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om vård till papperslösa på samma villkor
  Diarienummer RS 2017-02907

 36. Motion av Carina Örgård med flera (V) om att fråga om våld på rutin
  Diarienummer RS 2017-01646

 37. Motion av Kerstin Brunnström (S) och Ann-Christine Andersson (S) om att öka kompetensen i vårdens etik
  Diarienummer RS 2016-01498

 38. Anmälan av inkomna motioner

 39. Anmälningsärende
  Diarienummer RS 2018-00665

 40. Valärenden
  - Valberedningen – en ny ledamot till Sverigedemokraterna
  - Valberedningen förslag till val (utdelas vid mötet)

Information kl.13.00

A. Utdelning av Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium 2018
B. Trygghet och säkerhet för förtroendevalda - information av Bo Per Larsson, SKL
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och