Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 22-24

22. Anmälan av inkomna motioner

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning: 

  • Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att vid utbrott av smittsamma sjukdomar tillfälligt erbjuda slopade patientavgifter.
  • Motion av Egon Frid (V) om att parkeringsavgifter ska ingå i ersättning för sjukresor.
  • Motion av Karin Engdahl med flera (S) om gratifikationssystem för Närhälsans vårdcentraler.
  • Motion av Janette Olsson (S) och Karin Engdahl (S) om standardiserat remissförlopp i vården.
  • Motion av Karin Engdahl (S) om funktion för ”tandemrekrytering”.
  • Motion av Aylin Fazelian (S) om Social Science Park.
  • Motion av Lena Malm med flera (S) om prioritering av framtida järnvägssatsningar inom Målbild Tåg 2035.

23. Valärenden

Martin Andreasson (M) avsagt sig uppdraget i regionstyrelsen coh som regionråd och Lars Holmin (M) föreslås som ny ledamor i regionstyrelsen och som regionråd. Peter Hermansson (M) blir ersättare.


Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med justerat förslag.

24. Anmälningsärenden

Sammanträdet slut.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och