Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Magnus Harjapää (SD) om återvinning av litiumjonbatterier

17. Klimatanpassning i verksamheten - S-motion godkänns

Claes Redberg (S) och Christer Ahlén (S) föreslår i en motion att det utarbetas en analys, strategi och en överordnad handlingsplan för att strukturera klimatanpassningsarbetet i Västra Götalandsregionen (VGR). Motionärerna menar att båda perspektiven med förebyggande arbete och klimatanpassning är ofrånkomliga i en framgångsrik och samlad klimat- och miljöpolitik. Remissvaren anser att motionen ska bifallas.

Regionfullmäktige bifaller motion om klimatanpassning i VGR och ger regionstyrelsen i uppdrag att utarbeta en analys, strategi och en överordnad handlingsplan för att strukturera klimatanpassningsarbetet i VGR.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och