Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information


Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 30 januari 2018 på Quality Hotel Grand, Hallbergsplatsen 2, Borås

Tider

 • Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan
 • Sammanträdet startar klockan 09.30
 • Information om utvärdering av den politiska organisationen klockan 13.00.
 • Utdelning av veteranföreningens retorikpris (efter avslutat sammanträde)

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer 2016-02675

 2. Frågestund
  Diarienummer 2016-02127

 3. Interpellation av Eva Olofsson (V) om att våga satsa långsiktigt på förlossningsvården
  Diarienummer RS 2018-00280

 4. Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om omställningen av hälso- och sjukvården
  Diarienummer RS 2018-00282

 5. Interpellation av Aylin Fazelian (S) om kvinnligt företagande
  Diarienummer RS 2018-00283

 6. Interpellation av Jan Alexandersson (V) om minskad ambitionsnivå i folkhälsoarbetet
  Diarienummer RS 2018-00285

 7. Interpellation av Jim Aleberg (S) om att göra ett affärsområde av tandreglering
  Diarienummer RS 2018-00287

 8. Detaljbudget 2018
  Diarienummer RS 2017-04708 (RS beslut separat utskick senare)

 9. Sverigeförhandlingen - höghastighetståg
  Diarienummer RS 2017-05579

 10. Regional infrastrukturplan för perioden 2018 - 2029
  Diarienummer RS 2016-01149 (RS beslut separat utskick senare)

 11. Revidering av Krav och kvalitetsbok för Vårdval vårdcentral: avdrag för besök hos annan vårdgivare
  Diarienummer RS 2018-00105 (RS beslut separat utskick senare)

 12. Patientavgift för Närhälsan Online
  Diarienummer RS 2018-00106 (RS beslut separat utskick senare)

 13. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  Diarienummer RS 2017-03089 (RS beslut separat utskick senare)

 14. Motion av Karin Engdahl (S) om att få fler att vilja jobba heltid
  Diarienummer RS 2016-05990

 15. Motion av Lena Hult (S) och Christin Slättmyr (S) om barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  Diarienummer RS 2016-07282

 16. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om pneumokockvaccinering av riskgrupper
  Diarienummer RS 2017-00555

 17. Motion av Claes Redberg (S) med flera om klimatanpassning i Västra Götalandsregionens verksamhet
  Diarienummer RS 2017-00557

 18. Motion av Magnus Harjapää (SD) om återvinning av litiumjonbatterier
  Diarienummer RS 2017-02919

 19. Motion av Jessica Wetterling (V) med flera om icke religiösa andaktslokaler på sjukhusen
  Diarienummer RS 2016-07285 (RS beslut separat utskick senare)

 20. Motion av Magnus Palmlöf (M) och Anders G Högmark (M) om inrättande av regionens innovationspris
  Diarienummer RS 2017-04680 (RS beslut separat utskick senare)

 21. Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att inrätta äldrevårdsmottagning vid vårdcentral
  Diarienummer RS 2017-01639 (RS beslut separat utskick senare)

 22. Anmälan av inkomna motioner
  Diarienummer RS 2018-00277

 23. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

 24. Anmälningsärenden

Information

A. Information om utvärdering av den politiska organisationen kl. 13.00
B. Utdelning av veteranföreningens retorikpris (efter avslutat sammanträde)

För mer information kring dagens ärenden, läs handlingarna här eller lyssna på genomgången av ärendelistan. (som du hör strax innan mötet)

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och