Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om pneumokockvaccinering av riskgrupper

16. Invänta regeringens beslut - motion om pneumokockvaccination är besvarad

Svår pneumokockinfektion är exempelvis influensa och lunginflammation. Heikki Klaavuniemi (SD) föreslog i en motion från januari 2017 att regionfullmäktige ger berörd instans i uppdrag att utreda vad det hade kostat erbjuda kostnadsfri pneumokockvaccinering av riskgrupper, samt att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR ) ska erbjuda kostnadsfri pneumokockvaccinering av riskgrupper.

I april 2016 lämnade Folkhälsomyndigheten ett förslag till regeringen om att pneumokockvaccination för riskgrupper ska införas i det nationella vaccinationsprogrammet.

VGR bör invänta regeringens beslut i frågan, med tanke på att kunskapsläget är svårtolkat, och att ett nationellt beslut innebär förbättrade möjligheter för såväl gemensamt genomförande som uppföljning.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och