Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Inledande formalia

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

Beslutsärenden

  1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
    Diarienummer 2016-02675

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och