Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Johanna Johansson (SD) om att belöna medborgare som visat civilkurage

22. Motion om att belöna medborgare som visat civilkurage avslås

Johanna Johansson (SD) har i en motion från november 2016 föreslagit att Västra Götalandsregionen inrättar ett pris som årligen går till mottagare som visat civilkurage.

Flera remissinstanser har föreslagit att motionen avslås och regionfullmäktige föreslås göra detsamma.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och