Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Eva Olofsson (V) och Nadia Moussa (V) om avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupper

21. Motion om avgiftsfri influensavaccinering avslås

Olofsson (V) och Nadia Moussa (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) tar bort avgiften för influensavaccinering för alla som är 65 år eller äldre samt för riskgrupper. I dag betalar dessa 100 kronor för vaccinet.

En majoritet av landstingen, till exempel Stockholm och Skåne, har tagit bort avgiften för riskgrupper. Folkhälsomyndigheten rekommenderar avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupper i det nationella vaccinationsprogrammet. Enligt remissinstanserna bör VGR invänta regeringens beslut i frågan, eftersom ett regionalt beslut riskerar att skapa osäkerhet om införandet av programmet och även kring prioriteringar inom hälso-och sjukvården.

Regionfullmäktige avslår motionen i väntan på regeringens beslut i frågan.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och