Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Eva Olofsson (V) med flera - Upphandla kollektivtrafik med personalövergång och krav på

20. Motion om Västrafiks upphandlingar

Eva Olofsson (V) med flera, föreslår i en motion att Västtrafiks upphandlingar i framtiden ska ställa krav på personalövergång och kollektivavtal. Motionen har varit på remiss hos Västtrafik AB som i grunden ser positivt på att personalen följer med vid leverantörsbyten. Men normalt är det inte möjligt för Västtrafik att ställa villkor om personalövertagande och kollektivavtal. Kravet på att en leverantör skall vara kollektivavtalsbunden strider mot EU-rättsliga principer. Ett sådant krav kan dessutom vara ett brott mot arbetsgivarens negativa föreningsfrihet.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Beslut: enligt förslag
V och S reserverar sig till förmån för egna respektive yrkanden

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och