Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Avtal om storstadsinvesteringar - Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen - Investering på 1,89 miljarder i Göteborg 

Staten har genom Sverigeförhandlingen initierat förhandling med kommuner, landsting och Västra Götalandsregionen (VGR) om investering i och medfinansiering av investeringar i kommunal infrastruktur. Syftet är att stimulera investeringar i infrastruktur som förbättrar tillgänglighet och kapacitet i transportsystemen och som leder till ett ökat bostadsbyggande.

I det slutliga förslaget för Göteborg finns sex objekt: spårvagn norra älvstranden, spårvagn Linnéplatsen-Lindholmen, spårvagn Hjalmar Brantingsplatsen-Brunnsbo, linbana, BRT*) till Backa och BRT norra älvstranden.

Regionfullmäktige beslutar följande:

  • att godkänna förslaget till ramavtal mellan VGR, Göteborgs stad och staten om investeringar i kommunal infrastruktur för kollektivtrafiken i Göteborg
  • att godkänna förslagen till objektsavtal linbana centrum –Järntorget -Wieselgrensplatsen, objektsavtal spårväg och citybuss norra Älvstranden centrum, objektsavtal citybuss -BRT norra Älvstranden västra och nordvästra delen och objektsavtal citybuss –BRT Backastråket
  • att VGR medfinansierar angivna objekt med 1890 miljoner kronor i 2016 års kostnadsläge
  • att kostnadsföra 810 miljoner kronor år 2017 inom moderförvaltningen avseende objekten linbana, spårvagn norra Älvstranden och BRT norra Älvstranden västra delen och BRT Backastråket
  • att resterande del av medfinansieringen 1080 miljoner kronor läggs som en ansvarsförbindelse i moderförvaltningens balansräkning
  • att mindre justeringar av avtalen kan godkänns av regionstyrelsen

Beslut: enligt förslag

*) BRT = Bus Rapid Transit - ett koncept för busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och