Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 26-28

26. Anmälan av inkomna motioner (17:58)

Motion av Anders Strand (SD) om fossilfritt förnybart flygbränsle.

27. Valärenden (18:00)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

28. Anmälningsärenden (18:01)

Mötet avslutas (18:02)

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och