Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att ansluta sig till 100million lives

23. Motion om att ansluta sig till "100 million lives" avslås

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från november 2017 föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) ansluter sig till ”100 million lives”, en kampanj med syfte att öka livskvalitén för barn och utsatta i alla samhällen.

Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till det aktiva folkhälsoarbete som redan pågår i VGR. Dessutom pågår inom Sveriges kommuner och landstings (SKL) projektet Strategi för hälsa. Projektet syftar till en långsiktigt gemensam strategi för en god och jämlik hälsa, god kvalitet samt en hållbar och uthållig hälsa.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och