Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Revidering av kulturstrategin En mötesplats i världen

Regionfullmäktige antar en reviderad kulturstrategi för Västra Götalandsregionen.

I styrdokumentet anges fem strategiska områden för vilka kulturnämnden till och med innevarande år successivt antagit särskilda riktlinjer:

  • Vidga deltagandet
  • Utveckla kapaciteter
  • Gynna nyskapande
  • Nyttja tekniken
  • Öka internationaliseringen

Strategin är också ett nödvändigt paraply för den kulturplan som förutsätts i kultursamverkansmodellen och som regleras genom lag. Den regionala kulturplanen ligger under kulturstrategin i dokumenthierarkin. Efter att den nuvarande kulturplanen, som gäller till och med 2019, har löpt ut är ambitionen att slå samman de två dokumenten till ett.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och