Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Frågestund

  • Fråga från Ann-Christine Andersson (S) till ordförande för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Johan Fält (M) om belysning av att bedriva verksamheten på Lundby sjukhus i egen regi.

  • Fråga från Janette Olsson (S) till ordförande i styrelsen för Kungälvs sjukhus Staffan Setterberg (KD) om kommande vårdöverenskommelse innebär slutet på långa köer och fortsatta besparingar.

  • Fråga från Håkan Linnarsson (S) till ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt (M) om kommande vårdöverenskommelse innebär slutet på långa köer och fortsatta besparingar.

  • Fråga från Hanne Jensen (S) till ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Brandt (M) om vårdöverenskommelse utifrån nämndens mål och inriktningsdokument.

  • Fråga från Peter Legendi (S) till personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M) om sexuella trakassareier och övergrepp.

  • Fråga från Karin Engdahl (S) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om den moderata sjukvårdspolitiken.

  • Fråga från Egon Frid (V) till servicenämndens ordförande Peter Hermansson (M) om ersättningen för sjukresor även ska omfatta parkeringsavgifter.

  • Fråga från Eva Olofsson (V) till personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M) om dubblad OB-ersättning till alla som jobbar natt i vården.

  • Fråga från Jan Alexandersson (V) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om satsning på hästanläggning på Axevalla.
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och