Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Valärenden och Anmälningsärenden

13. Valärenden

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

14. Anmälningsärenden

Punkten utgår.

Sammanträdet avslutas (14:54)

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och